Investeringar i Sörmland

Investeringar i Sörmland

Investeringar

Om Klimatfabriken

Klimatfabriken är ett svenskt produktionsbolag med hög miljömedvetenhet, Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing

Om WeHunt

För en enklare, säkrare och roligare jakt.

Om Byggvarulistan

Byggvarulistan är en oberoende jämförelsesida som riktar in sig mot Gör-Det-Själv-marknaden. Konsumenten hittar byggvaror från e-handlare, fysiska byggvaruhus och kan få en prisöversikt på hela sitt byggprojekt. Byggvarulistans filosofi är att konsumenten lättare ska hitta både priser och förstå de olika kvalitetsskillnaderna på byggvaror på den svenska byggvaruhusmarknaden.

Om Klimatfabriken

Klimatfabriken är ett svenskt produktionsbolag med hög miljömedvetenhet, Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing

Om WeHunt

För en enklare, säkrare och roligare jakt.

Om Byggvarulistan

Byggvarulistan är en oberoende jämförelsesida som riktar in sig mot Gör-Det-Själv-marknaden. Konsumenten hittar byggvaror från e-handlare, fysiska byggvaruhus och kan få en prisöversikt på hela sitt byggprojekt. Byggvarulistans filosofi är att konsumenten lättare ska hitta både priser och förstå de olika kvalitetsskillnaderna på byggvaror på den svenska byggvaruhusmarknaden.

Om Bestic

Vi vill skapa framtidens välfärd för funktionshindrade i alla åldrar genom kvalitetsförbättrande innovationer som ger ökad självständighet och livskvalitet, och samtidigt frigör tid och resurser. Bestic AB erbjuder robotik,IT-lösningar, utbildningar och stöd för verksamhetsutveckling.

Om Bestic

Vi vill skapa framtidens välfärd för funktionshindrade i alla åldrar genom kvalitetsförbättrande innovationer som ger ökad självständighet och livskvalitet, och samtidigt frigör tid och resurser. Bestic AB erbjuder robotik,IT-lösningar, utbildningar och stöd för verksamhetsutveckling.

Om Fumo

AB Realisator Robotics är ett svenskt start-up bolag som bildades 2012. Tillsammans med några av de största svenska räddningstjänsterna har vi utvecklat en rekognoseringsrobot, FUMO™, som kommer att introduceras på den svenska marknaden i September i år.

Parallellt undersöker vi volymmarknader för servicerobotik där vår robusta FUMO™ platform kan komma till rätta. Bolaget ägs av grundaren (majoritetsägare), en affärsängel och tre riskkapitalbolag.

Om Freelway

Freelway är en tjänst där vi hjälper varandra att transportera saker och varor vi har behov av. Tjänsten tar avstamp i en global trend där människor delar med sig av befintliga resurser.

Om redew

reDEW vill förändra företagande så som det ser ut idag. Verktyget för att uppnå detta är jeans som ligger i framkant när det gäller utseende och känsla, teknologi och hållbarhet.

Om Warbro Kvarn

Warbro Kvarn AB är ett  familjeföretag som förädlar  ekologisk spannmål. Kvarnen har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. Warbro Kvarn arbetar med hela kedjan – från odling, lagring, skalning, malning och förädling till paketering, marknadsföring och försäljning. Kvarnen har förutom ägarfamiljen tre hel- och deltidsanställda.

Om Fumo

AB Realisator Robotics är ett svenskt start-up bolag som bildades 2012. Tillsammans med några av de största svenska räddningstjänsterna har vi utvecklat en rekognoseringsrobot, FUMO™, som kommer att introduceras på den svenska marknaden i September i år.

Parallellt undersöker vi volymmarknader för servicerobotik där vår robusta FUMO™ platform kan komma till rätta. Bolaget ägs av grundaren (majoritetsägare), en affärsängel och tre riskkapitalbolag.

Om Freelway

Freelway är en tjänst där vi hjälper varandra att transportera saker och varor vi har behov av. Tjänsten tar avstamp i en global trend där människor delar med sig av befintliga resurser.

Om redew
reDEW vill förändra företagande så som det ser ut idag. Verktyget för att uppnå detta är jeans som ligger i framkant när det gäller utseende och känsla, teknologi och hållbarhet.
Om Warbro Kvarn

Warbro Kvarn AB är ett  familjeföretag som förädlar  ekologisk spannmål. Kvarnen har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. Warbro Kvarn arbetar med hela kedjan – från odling, lagring, skalning, malning och förädling till paketering, marknadsföring och försäljning. Kvarnen har förutom ägarfamiljen tre hel- och deltidsanställda.

Om Operose

Operose tar fram och säljer arbetskläder för hårt arbetande tjejer med fokus på passform, funktion och slitstyrka.
För oss är det viktigt att både de om använder våra kläder och att de som tillverkar dem har en bra arbetsmiljö.

Om Reluminus

ReLuminus® - Ecological Candle Refillsystem är ett unikt, patenterat, ljussystem bestående av en ljuskopp med löstagbar botten
och krage i eldfast glas som tillsammans med refillpuck i stearin- eller paraffin bildar ett komplett värmeljus.

Om Bannerbow

Bannerbow är en svensk innovation för mässor, event & marknadsföring.
Sverige har länge varit ledande i utvecklingen av display system för expo och event. Vi på Bannerbow är stolta över att vara en del
av denna Svenska tradition. Vårt bidrag i denna utveckling är att vi vill tillföra nya former och innovativa lösningar som gör att kunderna
kan exponera sig med stolthet och glädje och sticka ut lite i en ganska platt och fyrkantig värld.

Om Operose

Operose tar fram och säljer arbetskläder för hårt arbetande tjejer med fokus på passform, funktion och slitstyrka.
För oss är det viktigt att både de som använder våra kläder och att de som tillverkar dem har en bra arbetsmiljö.

Om Reluminus

ReLuminus® - Ecological Candle Refillsystem är ett unikt, patenterat, ljussystem bestående av en ljuskopp med löstagbar botten
och krage i eldfast glas som tillsammans med refillpuck i stearin- eller paraffin bildar ett komplett värmeljus.

Om Bannerbow

Bannerbow är en svensk innovation för mässor, event & marknadsföring.
Sverige har länge varit ledande i utvecklingen av display system för expo och event. Vi på Bannerbow är stolta över att vara en del
av denna Svenska tradition. Vårt bidrag i denna utveckling är att vi vill tillföra nya former och innovativa lösningar som gör att kunderna
kan exponera sig med stolthet och glädje och sticka ut lite i en ganska platt och fyrkantig värld.

Om Trifilon

Vi skapar bättre gröna alternativa material för plastindustrin genom att utveckla och producera tekniska konstruktionsmaterial för formsprutning och formpressning. Våra smarta materiallösningar skall på ett effektivt sätt angripa de stora miljöproblem som idag angår oss alla. Visionen är att bli marknadsledande tillverkare av plastmaterial med biologiskt nedbrytbar förstärkning, som ger mindre miljöpåverkan än dagens konventionella material.

Om Trifilon

Vi skapar bättre gröna alternativa material för plastindustrin genom att utveckla och producera tekniska konstruktionsmaterial för formsprutning och formpressning. Våra smarta materiallösningar skall på ett effektivt sätt angripa de stora miljöproblem som idag angår oss alla. Visionen är att bli marknadsledande tillverkare av plastmaterial med biologiskt nedbrytbar förstärkning, som ger mindre miljöpåverkan än dagens konventionella material.

Om oss

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 30-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten. Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk och kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska tillväxtbolag.

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Det egna investerbara kapitalet uppgår till 15MSEK som tillsammans med affärsängelnätverket och övriga investerare kan växlas upp till omkring 100MSEK. Saminvesteringar genomförs i bolag som normalt har ett kapitalbehov på 1-5MSEK.

Styrelse och ledningen

Örjan Gustafsson (född 1962), Styrelseordförande, Örjan är företagare sedan 1982, ägare av MAVAB sedan 1983 och VD i samma bolag sedan 1992. Han är styrelseledamot och ägare i Nordfarbo, Klimatfabriken och även Eknäs gård AB som också gör externa investeringar. Örjan är även styrelseledamot i Skandinaviska Gasprodukter och har suttit i styrelsen för Thermia under perioden 1992 till 2004.

Thomas Karlsson (född 1965), VD. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, entreprenör/VD, affärsutvecklare och projektledare. Han har bedrivit högskolestudier parallellt med sitt arbete för att utveckla sin kompetens. Under sin tid på Idélab/Mälardalens högskola i Eskilstuna utvecklade han en idé som realiserades 2005 under namnet Munktell Science Park, med visionen att skapa hjärtat i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion. Munktell Science Park har sedan starten utvecklats starkt och blivit en regional aktör som agerar inom hela innovationssystemet, där kapitalanskaffning blivit en mycket viktig del. Thomas, som även var VD för Munktell Science Park från hösten 2004 till februari 2016, har erhållit utmärkelser som Årets Nyföretagare i Sverige (av Stiftelsen Jobs & Society 1993) och Årets Mälardarling (av TiM/Mälardalsrådet 2010).

Nils Andrén (född 1985). Nils har efter ekonomistudier på Mälardalens Högskola och Stockholms Universitet arbetat på bank, först på Nordea och Handelsbanken och sedan 2013 på Sparbanken Rekarne, under senare år med fokus på företagsfinansiering.

Lennart Larsson (född 1963). Lennart har bl a arbetat som VD, vVD, näringslivschef, försäljningsingenjör, eftermarknadschef och säljare, främst inom marknadsföring, import, försäljning, event och fordonsbranschens eftermarknad. Han har bedrivit högskolestudier parallellt med sitt arbete. Lennart har också drivit eget företag med utbildning och konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning. Han har styrelseuppdrag i bl a Katrineholms Entreprenörscentrum AB. Sedan 2005 är han chef för Sörmlands Sparbanks Tillväxtbank.

Kurt H Högström (född 1957). Kurt är chef för affärsområde Företag i Länsförsäkringar Södermanland. Efter universitetsstudierna arbetade han med organisationsutveckling innan han 1991 började arbeta med företag i Länsförsäkringar Södermanland. Det började med personförsäkring och utvecklades med placering och sakförsäkring. 2001 fick Kurt ansvaret för affärsområde Företag. Sedan 2007 är han också ansvarig för Länsförsäkringar Södermanlands företagsbank och sitter med i bolagets kreditkommitté. Genom åren har Kurt varit verksam inom många utvecklingsprojekt i LF-gruppen och suttit i ett antal styrelser.

Kriterier

Sörmlandsfonden har ett investeringskapital på 15 Mkr. Målsättningen är att Sörmlandsfondens investeringar ska växlas upp 5 ggr med affärsänglars och andras investeringar i samma bolag. Vid uppnådd målsättning finns omkting 100MSEK i investeringskapital för sörmländska tillväxtbolag.

Tillsammans med våra affärsänglar kan vi investera i såväl nystartade som existerande företag och även i samband med avknoppningar och ägarskiften. Här nedan återfinns ett antal önskvärda investeringskriterier:

Läs om kriterierna

- Bolaget drivs av en riktig entreprenör

- Bolaget har verksamhet och helst även sitt säte i Sörmland

- Bolaget har intäkter från betalande kunder som gärna återkommit och köpt mer

- De befintliga ägarna och ledningen förstår vad det innebär att ta in externa investerare

- Bolaget behöver eget kapital för att förverkliga en tillväxtplan (inte bara för att täcka gamla förluster)

- Andra än Sörmlandsfonden är villiga att investera minst lika mycket till samma villkor

- Ägarna/investerarna och ledningen är överens om bolagets affärsplan för de kommande åren

- Ägarna/investerarna är villiga att teckna ett aktieägaravtal

- Sörmlandsfonden med övriga investerare har möjlighet att tillsätta minst en styrelseplats

- Det finns en möjlighet att sälja innehavet inom 3-7 år

- Det finns en realistisk värdestegringspotential på minst tre gånger de insatta pengarna

Kontakt

Har du ett bolag som är intresserad av nya delägare som tillskjuter kapital? Uppfyller ditt bolag de flesta av ovanstående kriterier? Varmt välkommen att kontakta Sörmlandsfonden, vi är etablerade genom nedanstående samarbetspartners i länets fyra största kommuner.
 
LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE

Munktell Science Park
Info
info@munktellsciencepark.se
016-550 00 00
Portgatan 3, Eskilstuna

 Strängnäs Business Park
Oskar Mineur
oskar.mineur@strangnas.se
072-720 54 78
Honnörsgatan 2A, Strängnäs

 Nyköpings Kommun
Linda Kroon
naringsliv@nykoping.se
0155-248150
Storgatan 40A, Nyköping

 Katec
Mia Melvinsson

mia@katec.se

070-677 3595

Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Sörmlandsfondens ägare

LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE

Sörmlandsfonden AB | Smedjegatan 33, 63220, Eskilstuna 
VD Thomas Karlsson | thomas.karlsson@sormlandsfonden.se | 070-000 70 70 

Copyright © 2016 Sörmlandsfonden. All rights reserved