Investeringar i Sörmland

Investeringar i Sörmland

Investeringar

Om Klimatfabriken

Klimatfabriken är ett svenskt produktionsbolag med hög miljömedvetenhet, Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing

Om WeHunt

För en enklare, säkrare och roligare jakt.

Om Camanio Care

-

Om Klimatfabriken

Klimatfabriken är ett svenskt produktionsbolag med hög miljömedvetenhet, Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing

Om WeHunt

För en enklare, säkrare och roligare jakt.

Om Camanio Care

-

Om Fumo

AB Realisator Robotics är ett svenskt start-up bolag som bildades 2012. Tillsammans med några av de största svenska räddningstjänsterna har vi utvecklat en rekognoseringsrobot, FUMO™, som kommer att introduceras på den svenska marknaden i September i år.

Parallellt undersöker vi volymmarknader för servicerobotik där vår robusta FUMO™ platform kan komma till rätta. Bolaget ägs av grundaren (majoritetsägare), en affärsängel och tre riskkapitalbolag.

Om Fumo

AB Realisator Robotics är ett svenskt start-up bolag som bildades 2012. Tillsammans med några av de största svenska räddningstjänsterna har vi utvecklat en rekognoseringsrobot, FUMO™, som kommer att introduceras på den svenska marknaden i September i år.

Parallellt undersöker vi volymmarknader för servicerobotik där vår robusta FUMO™ platform kan komma till rätta. Bolaget ägs av grundaren (majoritetsägare), en affärsängel och tre riskkapitalbolag.

Om Freelway

Freelway är en tjänst där vi hjälper varandra att transportera saker och varor vi har behov av. Tjänsten tar avstamp i en global trend där människor delar med sig av befintliga resurser.

Om redew

reDEW vill förändra företagande så som det ser ut idag. Verktyget för att uppnå detta är jeans som ligger i framkant när det gäller utseende och känsla, teknologi och hållbarhet.

Om Warbro Kvarn

Warbro Kvarn AB är ett  familjeföretag som förädlar  ekologisk spannmål. Kvarnen har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. Warbro Kvarn arbetar med hela kedjan – från odling, lagring, skalning, malning och förädling till paketering, marknadsföring och försäljning. Kvarnen har förutom ägarfamiljen tre hel- och deltidsanställda.

Om Freelway

Freelway är en tjänst där vi hjälper varandra att transportera saker och varor vi har behov av. Tjänsten tar avstamp i en global trend där människor delar med sig av befintliga resurser.

Om redew
reDEW vill förändra företagande så som det ser ut idag. Verktyget för att uppnå detta är jeans som ligger i framkant när det gäller utseende och känsla, teknologi och hållbarhet.
Om Warbro Kvarn

Warbro Kvarn AB är ett  familjeföretag som förädlar  ekologisk spannmål. Kvarnen har ett flertal olika kulturspannmålssorter i sortimentet. Warbro Kvarn arbetar med hela kedjan – från odling, lagring, skalning, malning och förädling till paketering, marknadsföring och försäljning. Kvarnen har förutom ägarfamiljen tre hel- och deltidsanställda.

Om Operose

Operose tar fram och säljer arbetskläder för hårt arbetande tjejer med fokus på passform, funktion och slitstyrka.
För oss är det viktigt att både de som använder våra kläder och att de som tillverkar dem har en bra arbetsmiljö.

Om Operose

Operose tar fram och säljer arbetskläder för hårt arbetande tjejer med fokus på passform, funktion och slitstyrka.
För oss är det viktigt att både de om använder våra kläder och att de som tillverkar dem har en bra arbetsmiljö.

Om Reluminus

ReLuminus® - Ecological Candle Refillsystem är ett unikt, patenterat, ljussystem bestående av en ljuskopp med löstagbar botten
och krage i eldfast glas som tillsammans med refillpuck i stearin- eller paraffin bildar ett komplett värmeljus.

Om Bannerbow

Bannerbow är en svensk innovation för mässor, event & marknadsföring.
Sverige har länge varit ledande i utvecklingen av display system för expo och event. Vi på Bannerbow är stolta över att vara en del
av denna Svenska tradition. Vårt bidrag i denna utveckling är att vi vill tillföra nya former och innovativa lösningar som gör att kunderna
kan exponera sig med stolthet och glädje och sticka ut lite i en ganska platt och fyrkantig värld.

Om Trifilon

Vi skapar bättre gröna alternativa material för plastindustrin genom att utveckla och producera tekniska konstruktionsmaterial för formsprutning och formpressning. Våra smarta materiallösningar skall på ett effektivt sätt angripa de stora miljöproblem som idag angår oss alla. Visionen är att bli marknadsledande tillverkare av plastmaterial med biologiskt nedbrytbar förstärkning, som ger mindre miljöpåverkan än dagens konventionella material.

Om Reluminus

ReLuminus® - Ecological Candle Refillsystem är ett unikt, patenterat, ljussystem bestående av en ljuskopp med löstagbar botten
och krage i eldfast glas som tillsammans med refillpuck i stearin- eller paraffin bildar ett komplett värmeljus.

Om Bannerbow

Bannerbow är en svensk innovation för mässor, event & marknadsföring.
Sverige har länge varit ledande i utvecklingen av display system för expo och event. Vi på Bannerbow är stolta över att vara en del
av denna Svenska tradition. Vårt bidrag i denna utveckling är att vi vill tillföra nya former och innovativa lösningar som gör att kunderna
kan exponera sig med stolthet och glädje och sticka ut lite i en ganska platt och fyrkantig värld.

Om Trifilon

Vi skapar bättre gröna alternativa material för plastindustrin genom att utveckla och producera tekniska konstruktionsmaterial för formsprutning och formpressning. Våra smarta materiallösningar skall på ett effektivt sätt angripa de stora miljöproblem som idag angår oss alla. Visionen är att bli marknadsledande tillverkare av plastmaterial med biologiskt nedbrytbar förstärkning, som ger mindre miljöpåverkan än dagens konventionella material.

Om Tentio

Tentio erbjuder ledningstjänster för hållbara högpresterande företag och organisationer. Alla ska kunna må bra och känna ett engagemang på jobbet. Med vår tjänst Thrive så får du som chef förutsättningarna för att skapa och behålla engagerade team och samtidigt värna en god arbetsmiljö.

Om Tentio

Tentio erbjuder ledningstjänster för hållbara högpresterande företag och organisationer. Alla ska kunna må bra och känna ett engagemang på jobbet. Med vår tjänst Thrive så får du som chef förutsättningarna för att skapa och behålla engagerade team och samtidigt värna en god arbetsmiljö.

Om Blowpoint

Publika alkoholmätare -  hjälp att fatta rätt beslut dagen efter!

Om OneRepay

OneRepay är en oberoende och innovativ tjänst för resenärer inom kollektivtrafik.
Tjänsten förenklar ansökan om ersättning vid försenad resa och ger samlad bild över resenärens förseningar.

Om Svensk Hantverksmust

Svensk Hantverksmust AB är Sveriges ledande tillverkare av hantverkscider. Med hjälp av tillverkningsteknik från både öl- och vintillverkning har företaget skapat en ny genre inom den svenska dryckeskulturen som har sin bas i det nordiska äpplet.
Inom hantverkscider så sker produktionen under varumärket Pomologik och för äppelmust används Gastronomigruppen.
Bolaget grundades 2017 och har sin huvudsakliga verksamhet i Strängnäs.

Om Blowpoint

Publika alkoholmätare -  hjälp att fatta rätt beslut dagen efter!

Om OneRepay

OneRepay är en oberoende och innovativ tjänst för resenärer inom kollektivtrafik.
Tjänsten förenklar ansökan om ersättning vid försenad resa och ger samlad bild över resenärens förseningar.

Om Svensk Hantverksmust

Svensk Hantverksmust AB är Sveriges ledande tillverkare av hantverkscider. Med hjälp av tillverkningsteknik från både öl- och vintillverkning har företaget skapat en ny genre inom den svenska dryckeskulturen som har sin bas i det nordiska äpplet.
Inom hantverkscider så sker produktionen under varumärket Pomologik och för äppelmust används Gastronomigruppen.
Bolaget grundades 2017 och har sin huvudsakliga verksamhet i Strängnäs.

Om Framvik

Framvik är ett utbildnings- och innovationsföretag som grundades 2017 av Maria Bauer och Axel Fors. Vår mission är att verka för fredliga och inkluderande samhällen – we come with peace. Vi fokuserar mycket på vår innovation D-escalator: Banbrytande VR-utbildning för konflikthantering. Vi är ett team om cirka 20 personer som utvecklar konkurrens-kraftiga, beständiga och innovativa lösningar kring bland annat våldsprevention. I och omkring Framvik finns kunskaper inom medicin, kriminologi, beteendevetenskap, juridik och ekonomi. Bland oss har vi även civilingenjörer, 3D-artister och programmerare. 

Om Framvik

Framvik är ett utbildnings- och innovationsföretag som grundades 2017 av Maria Bauer och Axel Fors. Vår mission är att verka för fredliga och inkluderande samhällen – we come with peace. Vi fokuserar mycket på vår innovation D-escalator: Banbrytande VR-utbildning för konflikthantering. Vi är ett team om cirka 20 personer som utvecklar konkurrens-kraftiga, beständiga och innovativa lösningar kring bland annat våldsprevention. I och omkring Framvik finns kunskaper inom medicin, kriminologi, beteendevetenskap, juridik och ekonomi. Bland oss har vi även civilingenjörer, 3D-artister och programmerare. 

Om oss

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk med ett 50-tal investerare, som aktivt deltar i verksamheten. Sörmlandsfondens och affärsänglarnas kompetens, nätverk och kapital bidrar till goda förutsättningar för sörmländska tillväxtbolag.

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland. Det egna investerbara kapitalet uppgår till 15MSEK som tillsammans med affärsängelnätverket och övriga investerare kan växlas upp till omkring 250MSEK. Saminvesteringar genomförs i bolag som normalt har ett kapitalbehov på 1-5MSEK.

Styrelse och ledning

Örjan Gustafsson (född 1962), Styrelseordförande, Örjan är företagare sedan 1982, ägare av MAVAB sedan 1983 och VD i samma bolag sedan 1992. Han är styrelseledamot och ägare i Nordfarbo, Klimatfabriken och även Eknäs gård AB som också gör externa investeringar. Örjan är även styrelseledamot i Skandinaviska Gasprodukter och har suttit i styrelsen för Thermia under perioden 1992 till 2004.

Thomas Karlsson (född 1965), VD. Thomas har arbetat som produktutvecklare, säljare, affärsutvecklare, projektledare samt entreprenör och VD i flertalet bolag. Han har bedrivit högskolestudier parallellt med sitt arbete för att utveckla sin kompetens. Thomas har grundat samt varit VD för Munktell Science Park från hösten 2004 till februari 2016 samt erhållit utmärkelser som Årets Nyföretagare i Sverige (av Stiftelsen Jobs & Society 1993) och Årets Mälardarling (av TiM/Mälardalsrådet 2010).

Angelina Nilsson (född 1980). Angelina har efter studier till civilekonom på Mälardalens högskola arbetat på bank, först på SEB och sedan 2015 på Sparbanken Rekarne. Tidigare erfarenheter från privatsidan men har fokuserat på företag sedan 2007, där hon brinner för att vara en del av företagen och dess utveckling.

Lennart Larsson (född 1963). Lennart har bl a arbetat som VD, vVD, näringslivschef, försäljningsingenjör, eftermarknadschef och säljare, främst inom marknadsföring, import, försäljning, event och fordonsbranschens eftermarknad. Han har bedrivit högskolestudier parallellt med sitt arbete. Lennart har också drivit eget företag med utbildning och konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning. Han har styrelseuppdrag i bl a Katrineholms Entreprenörscentrum AB. Sedan 2005 är han chef för Sörmlands Sparbanks Tillväxtbank.

Magnus Zetterstrand (född 1968). Magnus har efter studier på Lantbruksuniversitetet arbetat som både säljare och rådgivare på Swedish Meat, Lantmännen, Delaval, Seaverken och sedan 2005 inom bank med fokus på företagsfinansiering.  Är sedan 2017 kreditchef för Länsförsäkringar Södermanland.

Kriterier

Sörmlandsfonden har ett investeringskapital på 15 Mkr. Målsättningen är att Sörmlandsfondens investeringar ska växlas upp med affärsänglars och andras investeringar i samma bolag. Vid uppnådd målsättning finns omkting 250MSEK i investeringskapital för Sörmländska tillväxtbolag.

Tillsammans med våra affärsänglar kan vi investera i såväl nystartade som existerande företag och även i samband med avknoppningar och ägarskiften. Här nedan återfinns ett antal önskvärda investeringskriterier:

Läs om kriterierna

- Bolaget drivs av en riktig entreprenör

- Bolaget har verksamhet och helst även sitt säte i Sörmland

- Bolaget har intäkter från betalande kunder som gärna återkommit och köpt mer

- De befintliga ägarna och ledningen förstår vad det innebär att ta in externa investerare

- Bolaget behöver eget kapital för att förverkliga en tillväxtplan (inte bara för att täcka gamla förluster)

- Andra än Sörmlandsfonden är villiga att investera minst lika mycket till samma villkor

- Ägarna/investerarna och ledningen är överens om bolagets affärsplan för de kommande åren

- Ägarna/investerarna är villiga att teckna ett aktieägaravtal

- Sörmlandsfonden med övriga investerare har möjlighet att tillsätta minst en styrelseplats

- Det finns en möjlighet att sälja innehavet inom 3-7 år

- Det finns en realistisk värdestegringspotential på minst tre gånger de insatta pengarna

Kontakt

Har du ett bolag som är intresserad av nya delägare som tillskjuter kapital? Uppfyller ditt bolag de flesta av ovanstående kriterier? Varmt välkommen att kontakta Sörmlandsfonden, vi är etablerade genom nedanstående samarbetspartners i länets fyra största kommuner.
 
LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE

Munktell Science Park
Info
info@munktellsciencepark.se
016-550 00 00
Portgatan 3, Eskilstuna

 Strängnäs Kommun
Gunilla Malm Lundberg
gunilla.malm@strangnas.se
0152-291 60
Nygatan 10, Strängnäs

 Nyköpings Kommun
Näringsliv
naringsliv@nykoping.se
0155-2481 50
Storgatan 40A, Nyköping

 Katec
Marie Gillstam 
marie@katec.se
070-595 57 16
Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Sörmlandsfondens ägare

LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE
LOOP=INFINITE

Besöksadress: Sörmlandsfonden AB | Valvet | Kungsgatan 5 | Eskilstuna 
Postadress: Sörmlandsfonden AB | C/O Sparbanken Rekarne | Valvet | 631 93 Eskilstuna

VD Thomas Karlsson | thomas.karlsson@sormlandsfonden.se | 070-000 70 70 

Copyright © 2016-2020 Sörmlandsfonden AB - All rights reserved.